2014.02.04.

ÉPÜLETGÉPÉSZET

c. tárgy foglakoztatási terve és követelmények

(Gépészmérnök, valamint a Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszakos

hallgatók számára)

 A tantárgy oktatásának  célja  az ember, az állat és a növények számára az életfeltételek biztosításához szükséges technikai rendszerek: a vízellátás, a csatornázás, a szellőztetés, a fűtés és klímatizálás és a gázellátás összefüggéseinek megismertetése, e rendszerek működéséhez  szükséges  legfontosabb  szakmai  ismeretek  készségszintű  elsajátítása.   A szakmai ismeret-anyag a különböző rendszerek, azok elemeit, az alapvető számításokat, a rendszerek működtetésének legfontosabb alkalmazási és a körülményekhez igazodó szabályozási feladatait mutatja be.

 A tárgy előadásai a III. előadóban 13.30-15.00 időpontban lesznek. Témakörei:

Oktatási hét

Időpont

Az előadás témája

1.

Február 13.

 

2.

Február 20.

Épületgépészeti folyamatok és rendszerek

3.

Február 27.

Vízbeszerzés és tárolás

4.

Március 6.

Vízellátási rendszerek és elemeik

5.

Március 13.

Szennyvizek csoportosítása, csapadékvíz elvezetés

6.

Március 20.

Csatornahálózatok csatornaszerelvények, műtárgyak

7.

Március 27.

Használati melegvíz-ellátás

8.

Április 3.

Klímatizálás alapjai

9.

Április 17.

Szellőztetés, levegőmennyiségek

10.

Április 10.

Szellőztetési rendszerek

11.

Április 24

Projekt hét

12.

Május 1.

Épületek hővesztesége, hőveszteség-számítás

13.

Május 8.

Fűtési rendszerek és elemeik

14.

Május 15.

ZH

15.

Május 22.

Projekt hét

 A tárgy gyakorlatai: a tanterv szerinti időpontban a TK-222 helyiségében lesznek. A gyakorlatokon felkészülten kell részt venni, amit a gyakorlatvezető az óra elején ellenőriz ellenőrző kérdésekkel. A kérdések a témakör alapfogalmai és összefüggéseire vonatkoznak. A kérdésekre adott válaszokat a gyakorlatvezető értékeli.

Oktatási hét

Időpont

-től kezdődő héten

A gyakorlatok témája

1.

Február 10.

 

2.

Február 17.

 

3.

Február 24.

Vízellátás

4.

Március 3.

Vízellátás

5.

Március 10.

Csatornázás

6.

Március 17.

Csatornázás

7.

Március 24.

Klimatizálás

8.

Március 31.

Klímatizálás

9.

Április 7.

Szellőztetés

10.

Április 14.

Szellőztetési

11.

 

 

Projekt

hét

12.

Április 28.

Fűtés

13.

Május 5.

Fűtés

14.

Május 15.

ZH

15.

Május 22.

 

Projekt

hét

 A félév során egy ZH megírására kerül sor. A ZH az előadás időpontjában és helyszínén lesz

2014. május 15.-én. A ZH-n 25 kérdést kell megválaszolni. A kérdésekre adott válaszok értékelése pontozással történik.

 •  hiányzó, vagy rossz válasz 0 pont,
 •  jó válasz 2 pont,
 •  részben elfogadható válasz 1 pont.

Így maximálisan 50 pontot lehet szerezni a ZH-n.

A pontozás összesítésével alakul ki a ZH eredménye:

 • 36 pontig elégtelen
 • 37 -39 pont elégséges
 • 40-42 pont közepes
 • 43 – 45 pont jó
 • 46- pont jeles.

 A félév elismerése feltétele: A félévi gyakorlatokon való részvétel, a ZH megírása.

 A félév teljesítése: kollokvium. Ha a ZH és a gyakorlatokon szerzett osztályzatok átlaga közepes, vagy annál jobb, akkor ezek alapján a hallgatónak szóbeli vizsga nélkül jegyet ajánlunk meg. Akinek a megajánlott jegy nem megfelelő, vagy nem kapott megajánlott jegyet a félévi munkája alapján szóbeli vizsgát kell tennie. A szóbeli vizsga érdemjegyét a zárthelyi dolgozatra,  a  gyakorlaton  szerzett  osztályzata  és  a  kollokviumon  nyújtott  teljesítmény átlagából számított osztályzat adja.

A kollokviumok időpontjai:

 • 2014. május 26
 • 2014. május 29
 • 2014. június 2.
 • 2014. június 5.
 • 2014. június 12.

A  kollokviumok   a   TK  222-es  termében   9   órai   kezdettel   lesznek.   A  kollokviumra természetesen jelentkezni kell.

A tantárgy elsajátításához használható szakirodalom:

Barótfi I.: Épületgépészet SZIE Egyetemi jegyzet Gödöllő, 2009.

Számpéldák épületgépészetből (Elérhető a tanszék honlapján: www.ep-let.gek.szie.hu)

Gödöllő, 2013. február 4.

Barótfi István