2014.02.04

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

c. tárgy foglakoztatási terve és követelmények

A tárgy a műszaki-, ökonómiai- ökológiai kapcsolat alapjait ismerteti. A tantárgy keretében megismerkedhet a hallgató a globális és regionális gazdasági fejlődési és növekedési problémák környezetre gyakorolt hatásával, valamint az ezek lehetséges harmóniáját biztosító szabályozási feladatokkal. Az ismeretek birtokában a hallgató a számára középponti kérdésként szereplő technikai rendszereket a természet és a társadalom szerves részeként tudja elhelyezni.

A tárgy foglalkozásai a tanterv szerinti időpontban és helyen lesznek a következő tematika szerint, heti tagolódásnak megfelelően:

Oktatási hét

Időpont

Az előadás témája

1.

Február 10.

A környezetvédelem/környezetgazdálkodás kialakulása,

történelmi áttekintés

2.

Február 17.

A fenntartható fejlődés, világkonferenciák

3.

Február 24.

Az ember környezete, a biológiai és fizikai környezet

szférái

4.

Március 3.

A környezetvédelem biológiai alapjai, ökológiai rendszerek,

ökoszisztémák

5.

Március 10.

Természeti erőforrások, elemek, anyag és

energiaforgalom/áramlás, tápláléklánc

6.

Március 17.

Az ember fizikai környezete, ózonréteg, üvegházhatás

7.

Március 24.

A levegő állapota

8.

Március 31.

A vizek állapota

9.

Április 7.

A talaj állapota

10.

Április 14.

 

11.

Április 21.

Projekt hét

12.

Április 28.

Az ipari termelés és a szolgáltatások környezeti hatásai

13.

Május 5.

GIS a környezetvédelemben

14.

Május 12.

Zárthelyi

15.

Május 19.

Projekt hét.

A félév elismerés feltétele a zárthelyi dolgozat megírása. A ZH az előadás időpontjában és helyszínén lesz 2014. május 12.-én. A ZH-n 25 kérdést kell megválaszolni. A kérdésekre adott válaszok értékelése pontozással történik.

  •  hiányzó, vagy rossz válasz 0 pont,
  •  jó válasz 2 pont,
  •  részben elfogadható válasz 1 pont.

Így maximálisan 50 pontot lehet szerezni a ZH-n.

A pontozás összesítésével alakul ki a ZH eredménye:

  • 36 pontig elégtelen
  • 37 -39 pont elégséges
  • 40-42 pont közepes
  • 43 – 45 pont jó
  • 46- pont jeles.

A félév teljesítése: kollokvium. Ha a ZH közepes, vagy annál jobb, akkor ezek alapján a hallgatónak szóbeli vizsga nélkül jegyet ajánlunk meg. Akinek a megajánlott jegy nem megfelelő, vagy nem kapott megajánlott jegyet szóbeli vizsgát kell tennie. A szóbeli vizsga

érdemjegyét a zárthelyi dolgozata és a kollokviumon nyújtott teljesítmény átlagából számított osztályzat adja.

 A tárgyhoz elsajátításához felhasználandó irodalom:

Barótfi I.: Környezetgazdálkodás SZIE egyetemi jegyzet, Gödöllő, 2008. p. 212

 Gödöllő, 2014. február 4.

Barótfi István