2014.02.06.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS AZ IPARBAN

c. tárgy foglakoztatási terve és követelmények
(Gépészmérnök alapszakos hallgatók számára)

A tantárgy oktatásának célja a kommunális és ipari létesítmények energiafelhasználását meghatározó tényezők, azok összefüggéseinek és a gazdálkodáshoz szükséges ismeretek készségszintű elsajátítása. Az energiagazdálkodás alapjaitól, az energiahordozók, hő-, elektromos energiaátalakítás hatékonyságának, a veszteségek meghatározásán át a megújuló energiaforrások alkalmazásáig áttekintve a fogalmakat és számítási lehetőségeket önálló feladat-megoldásra alkalmas ismeretekre kell szert tenni. A tantárgy gyakorlatain ezeknek az ismereteknek egy konkrét feladat megoldásával kell igazolni az elsajátított tudást.  A feladatot önállóan, de tanári irányítással kell megoldani és időre beadni.

A tárgy előadásai a III. előadóban 15:15-16.45 időpontban lesznek. Témakörei:

Oktatási hét

Időpont

Az előadás témája

 1.  

Február 13.

 

 1.  

Február 20.

A tárgy célkitűzései és követelmények

 1.  

Február 27.

Energiáról általában

 1.  

Március 6.

Energiahordozók

 1.  

Március 13.

Energiagazdálkodás jellemző paraméterei

 1.  

Március 20.

Energia formák

 1.  

Március 27.

Hőenergia termelés

 1.  

Április 3.

Hőenergia felhasználás

 1.  

Április 10.

Világítástechnika

 1.  

Április 17.

Épületenergetika 1.

 1.  

Április 24.

Projekthét

 1.  

Május 1.

Épületenergetika 2.

 1.  

Május 8.

Energiagazdálkodás a gyakorlatban

 1.  

Május 15.

Zárthelyi

 1.  

Május 22.

Projekthét

A félév elismerése feltétele: A félév elismerése feltétele az energiagazdálkodási évközi feladat határidőre történő beadása, értékelhető kidolgozásban, érdemi osztályzatra alkalmas összeállításban. 

A félév során egy ZH megírására kerül sor. A ZH az előadás időpontjában és helyszínén lesz 2014. május 15.-én. A ZH-n 15 kérdést kell megválaszolni. A kérdésekre adott válaszok értékelése pontozással történik.

 • hiányzó, vagy rossz válasz 0 pont,
 • jó válasz 2 pont,
 • részben elfogadható válasz 1 pont.

Így maximálisan 30 pontot lehet szerezni a ZH-n.

A pontozás összesítésével alakul ki a ZH eredménye:

20 pontig elégtelen

21 - 23 pont elégséges

24 - 25 pont közepes

26 - 27 pont jó

28 - 30 pont jeles.

A félév teljesítése: gyakorlati jegy, mely a zárthelyi dolgozatra, az évközi feladatra kapott jegyek átlagából számított osztályzat. Akinek a megajánlott jegy nem megfelelő szóbeli vizsgán javíthat. 

A tárgy gyakorlatai: a tanterv szerinti időpontban és helyen lesznek.

Oktatási hét

Időpont

Kontakt órák tematikája

 1.  

Február 11-12.

 

 1. a

Február 18-19.

Feladatok ismertetése, feladatlapok kiosztása

 1. a

Február 25-26.

Feladatok ismertetése, feladatlapok kiosztása
Építmények ismertetése, épületszerkezetek meghatározása, műszaki leírás, létesítmény üzemeltetésének paraméterei, energiahordozók

 1. b

Március 4-5.

Hőveszteség számítás alapjai, összefüggések, további energiafelhasználás csoportosítása, számszerűsítése

 1. b

Március 11-12.

Hőveszteség számítás alapjai, összefüggések, további energiafelhasználás csoportosítása, számszerűsítése

 1. a

Március 18-19.

I.RÉSZFELADAT LEADÁS, Energiamérleg, Sankey diagram, energiaveszteségek értékelése

 1. a

Március 25-26.

I.RÉSZFELADAT LEADÁS, Energiamérleg, Sankey diagram, energiaveszteségek értékelése

 1. b

Április 1-2.

II.RÉSZFELADAT LEADÁS, Éves energiafelhasználás meghatározása az egyes energiahordozók felhasználásának összegzése, megtakarítási lehetőségek meghatározása, energiacsökkentés kimutatása

 1. b

Április 8-9.

II.RÉSZFELADAT LEADÁS, Éves energiafelhasználás meghatározása az egyes energiahordozók felhasználásának összegzése, megtakarítási lehetőségek meghatározása, energiacsökkentés kimutatása

 1. a

Április 15-16.

Energetikai besorolás, primerenergia fogalma, megújuló energiahordozók alkalmazásának vizsgálata, jogszabályok, rendeletek, szabványok

 1.  .

Április 21.

Projekthét

 1. a

Április 29-30.

Energetikai besorolás, primerenergia fogalma, megújuló energiahordozók alkalmazásának vizsgálata, jogszabályok, rendeletek, szabványok

 1. b

Május 6-7.

Feladatleadás

 1. b

Május 13-14.

Feladatleadás

 1.  .

Május 19.

Projekthét

A gyakorlati jegy javításának időpontjai:

2014. május 26

2014. június 2.

A helyszín a TK 222-es termében 11:00 órai kezdettel lesznek. A gyakorlati jegy javítására jelentkezni kell.

A tantárgy elsajátításához használható szakirodalom:

Barótfi I.: Energiagazdálkodás az iparban SZIE Egyetemi jegyzet Gödöllő, 2009.

 Gödöllő, 2014. február 6.