2014.03.05.

A létesítménymérnöki mesterképzés a Szent István Egyetemen

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara 2010. szeptemberében indította el a szakot. A szakra való jelentkezés több alapszakról történik. Az eredendően szakirányok nélküli létesítménymérnöki mesterszakon belül különböző specializációknak megfelelően a SZIE Gépészmérnöki Kari Tanács 2011 májusában az alábbi szakirányokat hagyta jóvá:

Létesítménymérnök MSc Üzemeltetési szakirány választható a szakra történő belépési követelmények teljesítésével.

Létesítménymérnök MSc Épületgépész szakirány

A szakirányra az épületgépész szakirányú végzettségű alapszakon végzett hallgató jelentkezhet.

Létesítménymérnök MSc Épületenergetika szakirány

A szakirány létjogosultságát a piaci igény indokolja. Az épületek energetikai tanúsítása 2012-től széles körűen kötelező érvényű lesz. Az Európai Unió és a hazai előírások, a meglévő épületállomány jelenlegi energetikai állapota egyre több energetikus szakértelmét igényli. A szakirány gépészmérnöki, energetikai, mechatronikai, építő, építész, villamos, alapképzésen szerzett diplomának a megléte esetén választható.

Létesítménymérnök MSc Tűzvédelmi szakirány

A szakirány a tűzvédelem mesterfokú képzési lehetősége. A szakirányra építő, építész, tűzvédelmi, gépész, villamos és biztonságtechnikai mérnökök jelentkezhetnek.

Egy-egy szakirány 15 fő alatti hallgatói létszám esetén csak dékáni engedéllyel indítható

Létesítménymérnök MSc Szak minta-tanterve

Tantárgy

Félév

1

2

3

4

Természettudományos alapismeretek (26 kr)  24-40

Matematika

2/3/g/6

 

 

 

Fizika

2/0/k/2

 

 

 

Gépész modul*

Gépészeti ismeretek

2/1/k/2

 

 

 

Áramlástan

2/0/k/2

 

 

 

Műszaki hőtan

2/1/k/3

 

 

 

Gépészeti anyagismeret

2/0/k/2

 

 

 

Építő építész modul*

Építészeti ismeretek

2/1/k/3

 

 

 

Építési  és tartószerkezetek

2/1/k/3

 

 

 

Építőanyagok

2/1/k/3

 

 

 

Villamos modul*

Elektrotechnika

2/1/k/3

 

 

 

Villamosságtan

2/1/k/3

 

 

 

Folyamatirányítás-automatizálás

2/1/k/3

 

 

 

Gazd. és humán ism (10 kr) 10-20

Környezettechnika

 

2/1/g/4

 

 

Menedzsment ismeretek

 

3/0/k/3

 

 

Gazdálkodási ismeretek

 

 

3/0/k/3

 

Szakmai törzsanyag (26 kr) 16-30

Belső környezet minősége

2/2/g/4

 

 

 

Létesítményinformatika

 

2/1/k/3

 

 

Rendszertechnika

 

2/1/g/3

 

 

Épületgépész hálózatok

 

3/2/k/5

 

 

Tűzvédelem

 

1/2/g/3

 

 

Épületenergetika

 

 

3/1/k/4

 

Épületfelügyeleti és biztonsági rendszerek

 

 

3/1/k/4

 

Órák

29

20

11

 

Követelmény

7k/2g

3k/3g

3k/0g

 

Kredit

30

21

11

 

* az első félévben a BSc végzettségtől függően választandó két modul

Előadás/gyakorlat/követelmény/kredit

Követelmény: k-kollokvium; g-gyakorlati jegy

Létesítménymérnök MSc szakirányok differenciált moduljai

Létesítménymérnök MSc Üzemeltetési szakirány

Differenciált szakmai ismeretek (58) 46-60

Építmények üzemeltetés és diagnosztikája I

 

3/2/k/5

 

 

Szolgáltatástechnika (Háztartástechnika)

 

3/1/g/4

 

 

Világítástechnika

 

 

3/1/k/4

 

Építmények üzemeltetés és diagnosztikája II.

 

 

3/2/k/5

 

Építési folyamat tervezése

 

 

2/1/g/3

 

Projektfeladat

 

 

0/4/g/6

 

 

 

 

 

 

Diplomamunka (25 kr)

4 hetes szakmai gyakorlat

 

 

 

0/15/g/25

 

 

 

 

 

Szabadon választott tárgyak (6kr)

Beruházással kapcsolatos alapismeretek

 

 

 

2/0/k/2

Beruházással kapcsolatos jogi ismeretek

 

 

 

2/0/k/2

Megújuló energiák hasznosítása

 

 

 

3/0/k/3

Épületek hűtéstechnikája

 

 

 

2/1/k/3

 

 

 

 

 

Órák

 

9

16

22

Követelmény

 

1k/1g

2k/2g

3k/0g

Kredit

 

9

18

31

Összesen

 

 

 

 

Órák

29

29

27

22

Követelmény

7k/2g

4k/4g

5k/2g

3k/0g

Kredit

30

30

29

31

 Záróvizsga témakörei:

Belső környezet minősége

Épületfelügyelet és biztonsági rendszerek

Épületenergetika

Építmények üzemeltetése és diagnosztikája I.

Építmények üzemeltetése és diagnosztikája II…….

 

 Létesítménymérnök MSc Épületgépész szakirány

Differenciált szakmai ismeretek (58) 46-60

Szolgáltatástechnika (Háztartástechnika)

 

3/1/g/4

 

 

Épületek hűtéstechnikája

 

2/1/k/3

 

 

Építmények üzemeltetése és diagnosztikája II.

 

 

3/2/k/5

 

Klímatechnikai rendszerek

 

 

3/2/k/5

 

Fűtéstechnikai rendszerek

 

 

2/2/g/4

 

Projektfeladat (Épületgépész rendszerek komplex tervezése)

 

 

0/4/g/6

 

Diplomamunka (25 kr)

4 hetes szakmai gyakorlat

 

 

 

0/15/g/25

 

 

 

 

 

Szabadon választott tárgyak (6kr)

Beruházással kapcsolatos alapismeretek

 

 

 

2/0/k/2

Beruházással kapcsolatos jogi ismeretek

 

 

 

2/0/k/2

Vízellátás -csatornázás

 

2/1/k/3

 

 

Megújuló energiák hasznosítása

 

 

 

3/0/k/3

Gázellátás

 

 

 

2/1/k/3

Világítástechnika

 

 

 

3/1/k/4

Távhőellátás

 

 

 

2/0/k/2

 

Órák

 

10

18

20

Követelmény

 

2k/1g

2k/2g

2k/g

Kredit

 

10

20

28

Összesen

 

 

 

 

Órák

29

30

29

20

Követelmény

7k/3g

5k/4g

5k/2g

3k/g

Kredit

30

31

31

28

Záróvizsga témakörök:

Belső környezet minősége

Klímatechnikai rendszerek

Fűtéstechnikai rendszerek

Épületenergetika…..

 

 Létesítménymérnök MSc Épületenergetikai szakirány

Differenciált szakmai ismeretek (58) 46-60

Építmények üzemeltetése és diagnosztikája I

 

3/2/k/5

 

 

Energetika

 

3/1/k/5

 

 

Világítástechnika

 

 

3/1/k/4

 

Építmények üzemeltetése és diagnosztikája II.

 

 

3/2/k/5

 

Geotermikus energiahasznosítás

 

 

2/1/k/3

 

Napenergia hasznosítás

 

 

2/1/g/3

 

Biomassza hasznosítás

 

 

2/1/g/3

 

Diplomamunka (25 kr)

4 hetes szakmai gyakorlat

 

 

 

0/15/g/25

 

 

 

 

 

Szabadon választott tárgyak (6kr)

Beruházással kapcsolatos alapismeretek

 

 

 

2/0/k/2

Beruházással kapcsolatos jogi ismeretek

 

 

 

2/0/k/2

Épületek hűtéstechnikája

 

 

 

2/1/k/3

Távhőellátás

 

 

 

2/0/k/2

 

 

 

 

 

Órák

 

9

18

20

Követelmény

 

2k/0g

3k/2g

3k/1g

Kredit

 

10

18

30

Összesen

 

 

 

 

Órák

29

29

29

20

Követelmény

7k/3g

5k/3g

6k/2g

3k/1g

Kredit

30

31

29

30

 Záróvizsga témakörök:

Épületenergetika

Energetika

Megújuló energiák hasznosítása

Építmények üzemeltetése és diagnosztikája II……

 

 Létesítménymérnök MSc Tűzvédelemi szakirány

Differenciált szakmai ismeretek (58) 46-60

Égés- és oltáselmélet

 

2/2/k/5

 

 

Égés és oltáselmélet labor. gyakorlatok

 

 

0/2/g/2

 

Veszélyes anyagok és ipari katasztrófák 

 

 

2/0/k/2

 

Tartó- és épületszerkezetek tűzvédelme

 

 

1/1/k/2

 

Tűzoltás technikai ismeretek

 

 

1/1/k/2

 

Létesítés és használat tűzvédelme

 

 

3/1/k/3

 

Mentő tűzvédelem

 

 

1/2/k/2

 

Tűzkockázat-elemzés I.

 

 

1/1/g/2

 

Tűzvizsgálattan I.

 

1/1/g/2

 

 

Tűzvédelmi igazgatás

 

 

1/0/k/2

 

Mentéspszichológia és mentés egészségügy

 

0/2/g/2

 

 

Diplomamunka (25 kr)

4 hetes szakmai gyakorlat

 

 

 

0/15/g/25

 

 

 

 

 

Szabadon választott tárgyak (6kr)

Beépített tűzvédelmi berendezések tervezése

 

 

 

1/1/k/2

 

Tűzkockázat-elemzés II.

 

 

 

 

2/1/k/3

 

Tűzvizsgálattan II.

 

 

1/1/k/2

 

 

Órák

 

8

20

20

Követelmény

 

1k/2g

7k/2g

2k/1g

Kredit

 

9

19

30

Összesen

 

 

 

 

Órák

28

31

29

20

Követelmény

4k/5g

4k/5g

11k/2g

2k/1g

Kredit

30

30

30

30

 Záróvizsga témakörök:

Épületenergetika

Létesítés és használat tűzvédelme

Tűzvédelmi technikai ismeretek……..