Passzívháztervező szakmérnökök államvizsgáztak

2012.06.23. Diplomaosztás Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő

A mai napon tanszékünk kompetenciájába tartozó Energiagazdálkodási szakmérnök, Létesítményenergetikai szakmérnök és Épületenergetikai passzívháztervező szakmérnök képzésen végzett hallgatók vehették át diplomáikat.

A diplomaosztó ünnepségen készült képek letölthetők INNEN !

2010.novemberében  fogalmazódott  meg  a  gondolat,  hogy  hazánkban  az  állami oktatás   szintjére   kellene   emelni   az   energiahatékony   épületekkel   kapcsolatos képzést.

A gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán Barótfi István professzor (Környezetipari Rendszerek Intézet, Épületgépészet, Létesítmény- és Környezettechnika Tanszék) felvállalta a feladatot, hogy az oktatási rendszer jogi és szabályozási útvesztőjében kijárja az akkreditációt, azaz bejegyzésre került a szakmérnök oktatás rendszerében a fenti címen a képzés 2011 első negyedévében.
A darmstadti Passivhaus Institut által összeállított 1.200 oldalas eredeti oktatási anyag magyar nyelvű változata 9 kötetben ekkor már rendelkezésre állt, és a PHPP programcsomag szintén magyar nyelvű változatával együtt a jelentkező hallgatók rendelkezésére bocsátottuk.

2011.szeptember 9.-én 21 hallgató kezdte meg a tanulmányait ezen a szakmérnök kurzuson.

Havonta egy alkalommal, péntek és szombati napokon, „levelező rendszerű” oktatáson a hallgatók előadásokon   és   gyakorlati   képzések   keretében   sajátították   el   a   passzívházak   tervezéséhez,megvalósításához szükséges ismeretanyagot.


Képaláírás: Fotók a kiscsoportos feladatmegoldás gyakorlati foglalkozásról

2012.06.04-én  államvizsga  bizottság  előtt védték  meg  a  jelöltek  a  szakdolgozatukban  elkészített tervezési feladatokat. Az államvizsga bizottság magasan képzett szakmérnököknek minősítette a jelölteket. A bizottság tagjai között többen a Budapesti Műszaki Egyetem oktatói és professzorai (tanszékvezető egyetemi tanár) közül jelen voltak a Szent István Egyetem tanárai és oktatói mellett.

A szakdolgozatok címei önmagukért beszélnek, az alábbiakban közreadjuk ezeket:
1. Pomázi családi ház korszerűsítése passzívház-komponensekkel
2. Gerendaház épületburok átalakítása passzívház követelménynek megfelelően
3. Családi házból-passzív ház, tervezett energetikai célú felújítás lehetőségei, a különböző épületburok változatok összehasonlítása, értékelése
3. Passzívház elemek az épületfelújításban
4. A passzívház nyári hővédelme
5. Engedélyezett, kivitelezés előtt álló szalmaház terv (Bakonybél) módosítása szalma-passzívházra
6. Meglévő férfi átmeneti (hajléktalan) szállás átalakítása és bővítése passzívház komponensekkel
7. A passzívház követelmények megvalósíthatósága az organikus építészetben
8. Légtömörség a passzívházakban
9. Családi   ház   energetikai   hatékonyságának   javítása   a   passzívházaknál   alkalmazott   gépészeti berendezésekkel
10. Acél tartószerkezetek a könnyűszerkezetes épületekben
11. Passzívház komponensek alkalmazása az épületenergetikai fejlesztések során
12. Passzívház tervezése, határoló szerkezetinek energetikai és gazdaságossági összehasonlító elemzése
13. Házi wellness helyiség kialakíthatóságának vizsgálata a passzívházon belül
14. 1967 előtt blokkos technológiával épület társasház energetikai korszerűsítése passzívház elemekkel
15. Meglévő  épület   felújítása   passzívház   elemekkel,  illetve  célirányos   bővítéssel   az   épületburok előnyösebb geometriájának eléréséhez.
16. Tiszavasvári Református parókia és imaház épületenergetikai korszerűsítése
17. Passzívház irodaházak homlokzati határolószerkezeteinek optimalizálása
18. Hagyományos   építészeti   elemek   alkalmazásának   problémái   és   megoldásaira   tett   javaslat, passzívházak esetében. (macskalépcső, kő lábazatok, eresz kitámasztások és előlépcsők alkalmazása)
19. Passzívház energia ellátásának épületgépészeti tervezése

A Szent István Egyetem meghirdette az Épületenergetikai Passzívháztervező szakmérnök kurzusát 2012. szeptemberi kezdéssel az idei évre is. További információk a passzívháztervező képzésről a http://www.gek.szie.hu/node/583 oldalon található, valamint a Tanszék honlapján lehetőség van on-line regisztrációra, jelentkezésre a soron következő szakmérnök kurzusra. www.ep-let.gek.szie.hu

A   darmstadti    székhelyű   (Németország)   Passivhaus   Institut   2007   óta   végzi   a   mérnökök továbbképzését, amelyhez a Szent István Egyetem a fentiekben bemutatott módon csatlakozott.

Az Intézet (PHI) évente négy alkalommal hirdeti meg a passzívház ismeretanyagban felkészült szakemberek részére a nemzetközi vizsgát. Az egyetemi képzésben részesült hallgatók sikerrel vehetnek részt ezen a próbatételen, amelynek soronkövetkező időpontja 2012.június 15.A jelen összeállítás elkészítésekor már betelt a meghirdetett időpontra biztosított helyek száma.

Sikeres vizsga esetén a jelentkezők Nemzetközi Minősített Passzívháztervező oklevelet kapnak, valamint bekerülnek a nemzetközi adatbázisba, amiben jelenleg 17 hazai és számtalan külföldi passzívháztervező található. http://www.passivhausplaner.eu/

A végzett hallgatók már a 31/2010/EU direktívában megfogalmazott elvárásoknak megfelelően végzik majd munkájukat. Remélhetően munkásságukkal hozzájárulnak majd a hazai kormányzati és szakmai törekvések megvalósításához, amelynek megfelelően az említett direktíva szellemében a közel nullenergia igényű épületek meghatározása és hazai bevezetése a soron következő feladat.

A végzős szakmérnökök szakmai munkájához sok sikert kívánunk, és köszönjük mindazon jószándékú közreműködők tevékenységét, akik önzetlen munkájukkal, magas színvonalú tevékenységükkel segítették az oktatás megvalósítását és a hallgatók sikeres és eredményes felkészülését.

Gödöllő, 2012.06.23. Benécs József
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar
KÖRI, Épületgépészet, Létesítmény- és Környezettechnika Tanszék