A tanszékről röviden

A Tanszék története:

A tanszék egy 1993. évi egyetemi tanácsi határozat alapján jött létre az akkori Állattartási Gépek és Alkalmazott Villamosságtani Tanszékből való kiválással Környezettechnika és Épületgépészet Tanszék néven. A környezetvédelem globális problémájának a technikával összefüggő kérdései, valamint az ember közvetlen környezetének kényelmét, higieniáját szolgáló épületgépészet megnövekedett jelentősége tette fontossá ezeknek a diszciplináknak önálló tanszéken való művelését.

A Gépészmérnöki Kar 2005. évben végrehajtott szervezeti átalakulása során a tanszékek intézetekbe szerveződtek. Ezzel az átalakulással a Környezettechnika és Épületgépészet Tanszék a Környezetipari Rendszer Intézetének egyik tanszéke lett.

A bolognai folyamat hazai megvalósítása során a tanszék kezdeményezte, majd konzorciumban meg is alapította a Létesítménymérnöki mesterszakot, melynek indítása az oktatási területek súlypontjainak átértékelését és átszervezését követelte meg. Ennek következményeként a tanszék neve is megváltozott és a jelenlegi Épületgépészet, Létesítmény- és Környezettechnika tanszék nevet vette fel.

A tanszék tevékenység e közel húsz éves történelme során alapvetően nem változott csak a hangsúlyok tolódtak el.

A tanszék küldetése: az ember épített és természeti környezetének alakítása, védelme a technika nyújtotta lehetőségek rendszerében. Ez ember épített környezetében az épületek, létesítmények technikai feladatait, a tágabb környezetében  ­- az ember-természet viszonyában – a környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezettechnika feladatait jelentik. Ezek a feladatok képezik a tanszék oktatási, kutatási és társadalmi szakmai  munkáját, melynek széles látókörrel és szakmai elmélyültséggel, elkötelezetten igyekszik eleget tenni.

A Tanszék dolgozói:

     
  Dr. Géczi Gábor PhD, habil. egyetemi docens, tanszékvezető
Szakterület: Környezettechnika
E-Mail: Geczi.Gabor@gek.szie.hu
Tel: +36-28/522-000/2115 mellék
Szoba: AULA 213
  Professzor emerítusz Dr. Barótfi István Csc. habil. egyetemi tanár,
Épületgépészet, Környezettechnika, Energetika
E-Mail: Barotfi.Istvan@gek.szie.hu
Tel: +36-28/522-000/2111 mellék
Szoba: AULA 209
  Halász Györgyné Dr. PhD. habil. ny.egyetemi docens,
Épületgépészet, Fűtéstechnika, Távhőellátás, Geotermikus energia
 E-Mail: Halasz.Gyorgyne@gek.szie.hu
Tel: +36-28/522-000/2113 mellék
Szoba: AULA 205
  Dr. Szabó Márta PhD. habil. egyetemi docens
Szakterület: Légtechnika, szolártechnika
E-Mail: Szabo.Marta@gek.szie.hu
Tel: +36-28/522-000/2111 mellék
Szoba: AULA 209
 
Dr. Török Sándor PhD. egyetemi docens
Szakterület: Áramlástan, vízellátás, csatornázás, gázellátás
E-Mail: Torok.Sandor@gek.szie.hu
Tel: +36-28/522-000/1478 mellék
Szoba: AULA 236
  Benécs József tanszéki mérnök
Szakterület: Épületenergetika, passzívháztervezés
E-Mail: Benecs.Jozsef@gek.szie.hu
Tel: +36-28/522-000/1475 mellék
Szoba: AULA 234
  Dodog Zoltán egyetemi tanársegéd
Szakterület: gázellátás, világítástechnika
E-Mail: Dodog.Zoltan@gek.szie.hu
Tel: +36-28/522-000/1475 mellék
Szoba: AULA 234
  Dr. Ruda Győző PhD ny. e. docens
Szakterület: Építészet
E-Mail: Ruda.Gyozo@gek.szie.hu
Tel: +36-28/522-000/1475 mellék
Szoba: AULA 234
  Urbán Bernadett igazgatásügyi szakreferens
E-Mail: Urban.Bernadett@gek.szie.hu
Tel: +36-28/522-000/2111 mellék
Szoba: AULA 209
 

  Benkó Mihály tanszéki technikus Tel: +36-28/522-000/21119 mellék
 

 

 photo Dr. Gyarmati András címzetes egyetemi docens, meghívott előadó
 
 photo Dr. Szekeres József címzetes egyetemi docens, meghívott előadó  
 photo Virág Zoltán címzetes egyetemi docens, meghívott előadó  
   Cservenyák Gábor címzetes egyetemi docens, meghívott előadó  
  Erdei István címzetes egyetemi docens, meghívott előadó  
    Konzultációs időn kívüli megkeresést csak előre egyeztetett időpontban tudunk biztosítani.  

A Tanszék elérhetősége, levelezési címe:

Szent István Egyetem
KÖRI Épületgépészet, Létesítmény- és Környezettechnika Tanszék
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. AULA II.emelet 209.
Tel.: +36-28/522-000/2111 mellék
       +36-30/344-283/2111 mellék
Urban.Bernadett@gek.szie.hu